PSV De Waddesteijnruiters te Asperen is een rijvereniging die aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Tevens zijn wij lid van Kring Merwede, regio Zuid-Holland.

Locatie:

Adres: Stardam 1 te Asperen
Internetsite: www.waddesteinruiters.nl
E-mail: info@waddesteinruiters.nl (informatie) / waddesteijnruiters@hotmail.com (wedstrijden)
Rekeningnr: NL48 RABO 030 4002 429 t.n.v. Waddesteinruiters, Rabobank Leerdam
Opgericht: 30 juli 1971
Ingeschreven bij: Kamer van Koophandel te Dordrecht, nr.v. KvK 40322609

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Henk de Man
Spijkse Kweldijk 39
4211 BK Spijk

Tel. 0183-562925
Mob. 06-53902787
E-mail: h.de.man@hm-stables.nl

Penningmeester
Leo van der Zeijden

Graafhuibertlaan 35
4121 EZ Everdingen

Mob. 06-23333211
E-mail: lvdzeijden@hotmail.nl

Secretaresse:
Patricia van Herk
Zouwendijk 129
4231 CD Meerkerk

Mob. 06-12056989
E-mail: waddesteijnruiters@hotmail.com

Wedstrijdsecretaresse:
Elsemiek de Man
Spijkse kweldijk 39
4212 CZ Spijk

Mob. 06-30409349
E-mail: waddesteijnruiters@hotmail.com

Algemeen Bestuurslid:
Jacob Stover
Groenewal 6
4161CL Heukelum

E-mail: waddesteijnruiters@hotmail.com

Social Media & website:

– Facebookpagina: Waddesteijnruiters
– Instagram account: @Waddesteijnruiters

Op deze site vind je allerlei informatie over onze rijvereniging. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met 1 van bovenstaande bestuursleden. We hopen dat je met veel plezier op onze website rondkijkt!